PERSPEKTİF

Akaryakıt Sektörü son sekiz yılda iki büyük sorunla karşı karşıya kaldı;

2009'daki küresel mali krizin etkileri ve kira sözleşmelerinin AB uyum yasalarına göre 5 yıla uyarlanması.
Mevcut kira sözleşmelerini 5 yıla uyarlamak, şirketlerin kârlılığını azalttı ve yatırımlarının geri dönüş süresini arttırdı. Bu sebeple kârlılığı ve müşteri sadakatini artırmak için Akaryakıt Dışı Gelirler odaklanılacak ana alan olmalıdır.

Fırsatları tanımlamak için, Akaryakıt şirketleri yapacakları faaliyetlerde;

- Akaryakıt Dışı Gelirleri şirket içi gündemlerine alıp, üst düzey destek vermelidir,
- Akaryakıt Dışı Gelirler yolculuğunu ve ileriye dönük stratejilerini tartışmalıdır,
- Açık bir şekilde güncel durumlarını ve bu konuda öğrendiklerini paylaşmalıdır,
- Piyasa gerçekleriyle yeni iş fırsatlarını araştırmalı ve bir üst seviyeye nasıl çıkabileceklerine ilişkin Danışmanlık seviyesinde üst düzey görüşleri edinmelidir,
- Bayi yapısından gelir getirecek alternatifleri tartışmalıdır,
- Entegre pazarlama faaliyetleri için adımlar atmalıdır.